-26%
Rơle thời gian T38N
Mã SP: T38N
Rơle thời gian T38N
Giá: 130,000 đ
Giá cũ: 176,000 đ
-26%
Rơ le trung gian 8 chân nhỏ MY2N AC220/240
Mã SP: MY2N AC220/240
Rơ le trung gian 8 chân nhỏ MY2N AC220/240
Giá: 22,000 đ
Giá cũ: 30,000 đ
-16%
ĐẾ PYF 08 AN
Mã SP: PYF 08 AN
ĐẾ PYF 08 AN
Giá: 10,000 đ
Giá cũ: 12,000 đ
-14%
Rơ le thời gian times CKC 30S 220V AH3-3
Mã SP: CKC30S220V
Rơ le thời gian times CKC 30S 220V AH3-3
Giá: 60,000 đ
Giá cũ: 70,000 đ
-14%
Rơ le thời gian times CKC 30S 12V AH3-3
Mã SP: CKC30S12V
Rơ le thời gian times CKC 30S 12V AH3-3
Giá: 60,000 đ
Giá cũ: 70,000 đ
-12%
Rơ le thời gian times CKC 30S 24V AH3-3
Mã SP: CKC30S24V
Rơ le thời gian times CKC 30S 24V AH3-3
Giá: 70,000 đ
Giá cũ: 80,000 đ
-25%
Rơ le thời gian times CKC 60s 220V AH3-3
Mã SP: CKC60S220V
Rơ le thời gian times CKC 60s 220V AH3-3
Giá: 60,000 đ
Giá cũ: 80,000 đ
-18%
Rơle 14 chân, 24vdc	MY4N-GS DC24 BY OMZ	Omron
Mã SP: MY4N-GS DC24 BY OMZ
Rơle 14 chân, 24vdc MY4N-GS DC24 BY OMZ Omron
Giá: 82,000 đ
Giá cũ: 100,000 đ
-45%
Rơ le trung gian 8 chân nhỏ MY2N VDC12V
Mã SP: MY2N VDC12V
Rơ le trung gian 8 chân nhỏ MY2N VDC12V
Giá: 22,000 đ
Giá cũ: 40,000 đ
-45%
Rơ le trung gian 8 chân nhỏ MY2N VDC24V
Mã SP: MY2N VDC24V
Rơ le trung gian 8 chân nhỏ MY2N VDC24V
Giá: 22,000 đ
Giá cũ: 40,000 đ
-50%
Aptomat MCCB LS 3P 15A 18kA ABN53c15A
Mã SP: ABN53c15A
Aptomat MCCB LS 3P 15A 18kA ABN53c15A
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 20A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c20A
Aptomat MCCB 3P 20A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 30A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c30A
Aptomat MCCB 3P 30A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 40A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c40A
Aptomat MCCB 3P 40A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 50A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c50A
Aptomat MCCB 3P 50A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 6A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P6A
Aptomat MCB 2P 6A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 10A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P10A
Aptomat MCB 2P 10A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 16A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P16A
Aptomat MCB 2P 16A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 6A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P6A
Aptomat MCB 3P 6A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 155,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 10A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P10A
Aptomat MCB 3P 10A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 155,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
-40%
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR96
Mã SP: RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR96
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR96
Giá: 1,638,000 đ
Giá cũ: 2,730,000 đ
-40%
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR60
Mã SP: PFR60
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR60
Giá: 1,728,000 đ
Giá cũ: 2,880,000 đ
-40%
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT 8 CẤP PFR80
Mã SP: PFR80-415V
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT 8 CẤP PFR80
Giá: 1,836,000 đ
Giá cũ: 3,060,000 đ
-40%
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR120
Mã SP: PFR120
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR120
Giá: 2,046,000 đ
Giá cũ: 3,410,000 đ
-49%
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR14
Mã SP: RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR14
RƠ-LE BỘ ĐIỀU KHIỂN HỆ SỐ CÔNG SUẤT PFR14
Giá: 2,024,000 đ
Giá cũ: 4,040,000 đ
Tụ bù Eunsung 50 kvar 440v ESL5- 44050KT
Mã SP: ESL5- 44050KT
Tụ bù Eunsung 50 kvar 440v ESL5- 44050KT
Giá: 2,550,000 đ
Giá cũ: 2,050,000 đ
Tụ bù Eunsung 40 kvar 440v ESL5- 44040KT
Mã SP: ESL5- 44040KT
Tụ bù Eunsung 40 kvar 440v ESL5- 44040KT
Giá: 2,040,000 đ
Giá cũ: 1,800,000 đ
Tụ bù Eunsung 30 kvar 440v ESL5- 44030KT
Mã SP: ESL5- 44030KT
Tụ bù Eunsung 30 kvar 440v ESL5- 44030KT
Giá: 1,530,000 đ
Giá cũ: 1,350,000 đ
Tụ bù Eunsung 25 kvar 440v ESL5- 44025KT
Mã SP: ESL5- 44025KT
Tụ bù Eunsung 25 kvar 440v ESL5- 44025KT
Giá: 1,275,000 đ
Giá cũ: 1,125,000 đ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

0365 370 986