Sản phẩm bán chạy
-15%
Chống sét van hạ thế GZ 220V, 500V
Mã SP: GZ500
Chống sét van hạ thế GZ 220V, 500V
Giá: 85,000 đ
Giá cũ: 100,000 đ
-50%
Aptomat MCCB LS 3P 15A 18kA ABN53c15A
Mã SP: ABN53c15A
Aptomat MCCB LS 3P 15A 18kA ABN53c15A
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 20A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c20A
Aptomat MCCB 3P 20A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 30A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c30A
Aptomat MCCB 3P 30A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 40A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c40A
Aptomat MCCB 3P 40A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 50A 18kA LS ABN53c
Mã SP: ABN53c50A
Aptomat MCCB 3P 50A 18kA LS ABN53c
Giá: 430,000 đ
Giá cũ: 860,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 6A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P6A
Aptomat MCB 2P 6A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 10A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P10A
Aptomat MCB 2P 10A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 16A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P16A
Aptomat MCB 2P 16A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 10A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P10A
Aptomat MCB 3P 10A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 155,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
-49%
Aptomat MCB 1P 6A 6kA LS BKJ63N1P
Mã SP: BKJ63N1P6A
Aptomat MCB 1P 6A 6kA LS BKJ63N1P
Giá: 45,000 đ
Giá cũ: 89,000 đ
-44%
Contactor 3P 32A 1a1b 220V AC LS MC-32A 220V
Mã SP: MC32A220V
Contactor 3P 32A 1a1b 220V AC LS MC-32A 220V
Giá: 560,000 đ
Giá cũ: 1,000,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (12-18A) LS MT-32
Mã SP: MT3218A
Rơ le nhiệt 3P (12-18A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-49%
Aptomat MCB 1P 20A 6kA LS BKJ63N1P
Mã SP: BKJ63N1P20A
Aptomat MCB 1P 20A 6kA LS BKJ63N1P
Giá: 45,000 đ
Giá cũ: 89,000 đ
-50%
Aptomat MCB 1P 50A 6kA LS BKJ63N1P
Mã SP: BKJ63N1P50A
Aptomat MCB 1P 50A 6kA LS BKJ63N1P
Giá: 47,000 đ
Giá cũ: 94,000 đ
-50%
Aptomat MCB 1P 63A 6kA LS BKJ63N1P
Mã SP: BKJ63N1P63A
Aptomat MCB 1P 63A 6kA LS BKJ63N1P
Giá: 47,000 đ
Giá cũ: 94,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 20A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P20A
Aptomat MCB 2P 20A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 32A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P32A
Aptomat MCB 2P 32A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 97,500 đ
Giá cũ: 195,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 40A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P40A
Aptomat MCB 2P 40A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 100,000 đ
Giá cũ: 200,000 đ
-50%
Aptomat MCB 2P 50A 6kA LS BKJ63N2P
Mã SP: BKJ63N2P50A
Aptomat MCB 2P 50A 6kA LS BKJ63N2P
Giá: 100,000 đ
Giá cũ: 200,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 20A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P20A
Aptomat MCB 3P 20A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 155,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 25A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P25A
Aptomat MCB 3P 25A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 155,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 32A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P32A
Aptomat MCB 3P 32A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 155,000 đ
Giá cũ: 310,000 đ
-49%
Aptomat MCB 3P 40A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P40A
Aptomat MCB 3P 40A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 158,000 đ
Giá cũ: 315,000 đ
-49%
Aptomat MCB 3P 50A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P50A
Aptomat MCB 3P 50A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 158,000 đ
Giá cũ: 315,000 đ
-50%
Aptomat MCB 3P 63A 6kA LS BKJ63N3P
Mã SP: BKJ63N3P63A
Aptomat MCB 3P 63A 6kA LS BKJ63N3P
Giá: 157,000 đ
Giá cũ: 315,000 đ
-49%
Aptomat MCCB 3P 60A 18kA LS ABN63c
Mã SP: ABN63c60A
Aptomat MCCB 3P 60A 18kA LS ABN63c
Giá: 500,000 đ
Giá cũ: 999,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 75A 22kA LS ABN103c
Mã SP: ABN103c75A
Aptomat MCCB 3P 75A 22kA LS ABN103c
Giá: 575,000 đ
Giá cũ: 1,150,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 100A 22kA LS ABN103c
Mã SP: ABN103c100A
Aptomat MCCB 3P 100A 22kA LS ABN103c
Giá: 575,000 đ
Giá cũ: 1,150,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 100A 30kA LS ABN203c
Mã SP: ABN203c100A
Aptomat MCCB 3P 100A 30kA LS ABN203c
Giá: 1,090,000 đ
Giá cũ: 2,180,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 125A 30kA LS ABN203c
Mã SP: ABN203c125A
Aptomat MCCB 3P 125A 30kA LS ABN203c
Giá: 1,090,000 đ
Giá cũ: 2,180,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 175A 30kA LS ABN203c
Mã SP: ABN203c175A
Aptomat MCCB 3P 175A 30kA LS ABN203c
Giá: 1,090,000 đ
Giá cũ: 2,180,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 200A 30kA LS ABN203c
Mã SP: ABN203c200A
Aptomat MCCB 3P 200A 30kA LS ABN203c
Giá: 1,090,000 đ
Giá cũ: 2,180,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 250A 30kA LS ABN203c
Mã SP: ABN203c250A
Aptomat MCCB 3P 250A 30kA LS ABN203c
Giá: 1,090,000 đ
Giá cũ: 2,180,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 250A 42kA LS ABN403c
Mã SP: ABN403c250A
Aptomat MCCB 3P 250A 42kA LS ABN403c
Giá: 2,740,000 đ
Giá cũ: 5,480,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 300A 42kA LS ABN403c
Mã SP: ABN403c300A
Aptomat MCCB 3P 300A 42kA LS ABN403c
Giá: 2,740,000 đ
Giá cũ: 5,480,000 đ
-45%
Aptomat MCCB 3P 350A 42kA LS ABN403c
Mã SP: ABN403c350A
Aptomat MCCB 3P 350A 42kA LS ABN403c
Giá: 3,074,500 đ
Giá cũ: 5,590,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 3P 400A 42kA LS ABN403c
Mã SP: ABN403c400A
Aptomat MCCB 3P 400A 42kA LS ABN403c
Giá: 2,740,000 đ
Giá cũ: 5,480,000 đ
-46%
Aptomat MCCB 3P 100A 42kA LS ABS103c
Mã SP: ABS103c100A
Aptomat MCCB 3P 100A 42kA LS ABS103c
Giá: 853,200 đ
Giá cũ: 1,580,000 đ
-46%
Aptomat MCCB 3P 400A 65kA LS ABS403c
Mã SP: ABS403c400A
Aptomat MCCB 3P 400A 65kA LS ABS403c
Giá: 3,196,800 đ
Giá cũ: 5,920,000 đ
-50%
Aptomat MCCB 4P 100A 22kA LS ABN104c
Mã SP: ABN104c100A
Aptomat MCCB 4P 100A 22kA LS ABN104c
Giá: 700,000 đ
Giá cũ: 1,400,000 đ
-44%
Contactor 3P 9A 1a1b 220V AC LS MC-9B 220V
Mã SP: MC9b220V
Contactor 3P 9A 1a1b 220V AC LS MC-9B 220V
Giá: 196,000 đ
Giá cũ: 350,000 đ
-44%
Contactor 3P 12A 1a1b 220V AC LS MC-12B 220V
Mã SP: MC12b220V
Contactor 3P 12A 1a1b 220V AC LS MC-12B 220V
Giá: 221,200 đ
Giá cũ: 395,000 đ
-44%
Contactor 3P 18A 1a1b 220V AC LS MC-18B 220V
Mã SP: MC18b220V
Contactor 3P 18A 1a1b 220V AC LS MC-18B 220V
Giá: 319,200 đ
Giá cũ: 570,000 đ
-44%
Contactor 3P 22A 1a1b 220V AC LS MC-22B 220V
Mã SP: MC22b220V
Contactor 3P 22A 1a1b 220V AC LS MC-22B 220V
Giá: 392,000 đ
Giá cũ: 700,000 đ
-44%
Contactor 3P 40A 1a1b 220V AC LS MC-40A 220V
Mã SP: MC40A220V
Contactor 3P 40A 1a1b 220V AC LS MC-40A 220V
Giá: 660,800 đ
Giá cũ: 1,180,000 đ
-44%
Contactor 3P 50A 1a1b 220V AC LS MC-50A 220V
Mã SP: MC50A220V
Contactor 3P 50A 1a1b 220V AC LS MC-50A 220V
Giá: 840,000 đ
Giá cũ: 1,500,000 đ
-44%
Contactor 3P 65A 1a1b 220V AC LS MC-65A 220V
Mã SP: MC65A220V
Contactor 3P 65A 1a1b 220V AC LS MC-65A 220V
Giá: 952,000 đ
Giá cũ: 1,700,000 đ
-44%
Contactor 3P 75A 1a1b 220V AC LS MC-75A 220V
Mã SP: MC75A220V
Contactor 3P 75A 1a1b 220V AC LS MC-75A 220V
Giá: 1,064,000 đ
Giá cũ: 1,900,000 đ
-44%
Contactor 3P 100A 1a1b 220V AC LS MC-100A 220V
Mã SP: MC100A220V
Contactor 3P 100A 1a1b 220V AC LS MC-100A 220V
Giá: 1,674,400 đ
Giá cũ: 2,990,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (45-65A) LS MT-63
Mã SP: MT6365A
Rơ le nhiệt 3P (45-65A) LS MT-63
Giá: 431,200 đ
Giá cũ: 770,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (16-22A) LS MT-32
Mã SP: MT3222A
Rơ le nhiệt 3P (16-22A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-33%
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 400A OSung SS-64TN 4P
Mã SP: SS-64TN 4P
Bộ chuyển đổi nguồn tự động ATS 4P 400A OSung SS-64TN 4P
Giá: 18,358,000 đ
Giá cũ: 27,400,000 đ
-25%
Lạt nhựa màu trắng 4x200
Mã SP: THIT20
Lạt nhựa màu trắng 4x200
Giá: 45,000 đ
Giá cũ: 60,000 đ
-34%
Biến dòng tròn RCT150/5 CML
Mã SP: RCT150/5
Biến dòng tròn RCT150/5 CML
Giá: 66,000 đ
Giá cũ: 100,000 đ
-31%
Đồng hồ đo Ampe Meter 400/5A DHA400A
Mã SP: P400/5A
Đồng hồ đo Ampe Meter 400/5A DHA400A
Giá: 69,000 đ
Giá cũ: 100,000 đ
-39%
Biến dòng vuông MSQ-30 150/5A MORELE
Mã SP: MSQ-30 150/5A
Biến dòng vuông MSQ-30 150/5A MORELE
Giá: 61,000 đ
Giá cũ: 100,000 đ
-33%
Ổn áp tự động robot 350A
Mã SP: ONAP350A
Ổn áp tự động robot 350A
Giá: 600,000 đ
Giá cũ: 900,000 đ
Tụ bù Eunsung 50 kvar 440v ESL5- 44050KT
Mã SP: ESL5- 44050KT
Tụ bù Eunsung 50 kvar 440v ESL5- 44050KT
Giá: 2,550,000 đ
Giá cũ: 2,050,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (4-6A) LS MT-32
Mã SP: MT326A
Rơ le nhiệt 3P (4-6A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (6-9A) LS MT-32
Mã SP: MT329A
Rơ le nhiệt 3P (6-9A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (7-10A) LS MT-32
Mã SP: MT3210A
Rơ le nhiệt 3P (7-10A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (9-13A) LS MT-32
Mã SP: MT3213A
Rơ le nhiệt 3P (9-13A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (18-25A) LS MT-32
Mã SP: MT3225A
Rơ le nhiệt 3P (18-25A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (22-32A) LS MT-32
Mã SP: MT3232A
Rơ le nhiệt 3P (22-32A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (28-40A) LS MT-32
Mã SP: MT3240A
Rơ le nhiệt 3P (28-40A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-44%
Rơ le nhiệt 3P (5-8A) LS MT-32
Mã SP: MT328A
Rơ le nhiệt 3P (5-8A) LS MT-32
Giá: 210,000 đ
Giá cũ: 375,000 đ
-25%
Đồng hồ Ampe 100/5A Morele
Mã SP: DHA100ML
Đồng hồ Ampe 100/5A Morele
Giá: 84,000 đ
Giá cũ: 112,000 đ
-25%
Đồng hồ Ampe 150/5A Morele
Mã SP: DHA150ML
Đồng hồ Ampe 150/5A Morele
Giá: 84,000 đ
Giá cũ: 112,000 đ
-25%
Đồng hồ Ampe 200/5A Morele
Mã SP: DHA200ML
Đồng hồ Ampe 200/5A Morele
Giá: 84,000 đ
Giá cũ: 112,000 đ
-25%
Đồng hồ Ampe 250/5A Morele
Mã SP: DHA250ML
Đồng hồ Ampe 250/5A Morele
Giá: 84,000 đ
Giá cũ: 112,000 đ
-25%
Bộ ổn áp 350VAC 220VAC Andeli
Mã SP: ONAP350AD
Bộ ổn áp 350VAC 220VAC Andeli
Giá: 500,000 đ
Giá cũ: 668,000 đ

Giỏ hàng của bạn
0 sản phẩm

0365 370 986